Home Boeken/Books Teksten/Texts Audio/video Praktijk/Practice Agenda


Dokter Mark Kinet/Mark Kinet M.D.

Psychiatrie & Psychotherapie/Psychiatry & Psychotherapy
Psychoanalyse & Cultuur/Psychoanalysis & Culture

Donderdag 3/10/2024 2000u Webinar Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie Beter door waarheid. Psychoanalytische principes in de psychiatrische praktijk zie https://www.routledge.com/Psychoanalytic-Principles-in-Psychiatric-Practice-A-Remedy-by-Truth/Kinet/p/book/9781032686202

Vrijdag 26/04/2024 lezing op de 20 jarige jubileum-editie van de lentevergadering van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie: Een Psychodynamische Psychiatrie zie https://www.vvp-online.be/agenda.php?event=1333&m=2024-04

Over neuropsychoanalyse
Avondseminarie Belgische School voor Psychoanalyse op 20/01/2023 om 2030u

Zondagmiddag 4/12/2022 in Museum Dr Guislain te Gent. Feestelijke boekvoorstelling De geest van de drift. Over neuropsychoanalyse

De noodzaak van groepspsychotherapie
Lezing op het symposium Groepspsychotherapie 2022 op 24/11/2022

Woensdagavond 23/11/2022 in Amsterdam. Q&A met Mark Kinet georganiseerd door Nescius over het belang van de psychoanalyse in de 21e eeuw

Hechting van onderhuidse wonden. Het trauma getrancheerd
Webinar Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie op 28/9/2022 om 1930u

Vrijdag 25.03.2022 Plenaire lezing De groep: het onbewuste live on stage op het congres Groepspsychotherapie: terug naar de basis van de Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Groepspsychotherapie. Zie https://www.groepspsychotherapie.nl/congres/

Webinar VVPT 9/12/2021 Relatie, integratie, mentalisatie, interpretatie

Zondag 3.10.2021 om 13u Feestelijke boekvoorstelling 'Beter en wijzer door psychotherapie', 31 patiënten vertellen het zelf. Museum Dr Guislain, Gent.

Woensdagavond 26 mei 2021 Openingspanel van het International Mental Health Festival

18 seminaries Mark Kinet 2020-2021 in Kliniek St Jozef Pittem: Alleen voor volwassenen. 125 jaar psychoanalyse.

Maandag 02.03.2020 Alleen voor volwassenen? 125 jaar psychoanalyse. Deel 2

Dinsdag 18.02.2020 Alleen voor volwassenen? 125 jaar psychoanalyse. Deel 1

Donderdag 17.10.2019 thema-avond Driehoeksverhoudingen in boekhandel Limerick te Gent met Mark Kinet, Paul Verhaeghe en Lut De Rijdt

Zaterdag 19.01.19 feestelijke boekvoorstelling in de hoofdzetel van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging te Amsterdam van het 27ste boek in de reeks Psychoanalytisch Actueel onder de titel Driehoeksverhoudingen. Actuele oedipale variaties onder redactie van Mark Kinet en Willem Heuves

Maandag 29.10.2018 om 15u Lezing op de Antwerpse boekenbeurs ‘Een psychotherapeutische praktijk... zoals hij is’

Dinsdag 27.11.2018 lezing in De Schouwburg Vrije Zit te Izegem n.a.v het boek 'Een psychotherapeutische praktijk in 7 premissen en 77 portretten'.

Donderdag 6 septemer 2018 Boekvoorstelling Beďnvloeiingen in De Garage te Mechelen.

Zondagmiddag 18 maart 2018 feestelijke boekvoorstelling in Museum Dr Guislain van Een psychotherapeutische praktijk. In 7 premissen en 77 portretten

Zondagmiddag 18 februari 2018 in Arhus Roeselare lezing Hoe antiek is romantiek. St Valentijn op de sofa.

Dinsdag 30 januari 2018 van 11.15-12.30u seminarie kliniek St Jozef Een psychoanalyse van verslaving

Donderdag 9.11.17 lezing op namiddagsymposium over verslavingszorg in Groningen : ‘Psychoanalyse van verslaving. Tussen stomme verdoving en vernietigend genot’ zie https://www.vnn.nl/training-en-nascholing/events/activiteit/het-geschikte-ogenblik/

Vrijdag 19 mei 2017 om 19u30 inleiding Vernissage Angels & Insects Sint Amanduskapel, Campo Santo, Gent

Zondag 12 maart 2017 van 11.00-13.00u feestelijke boekvoorstelling (met gratis museumbezoek) In Museum Dr Guislain te Gent : ‘Onderzocht en ondervonden. Over de wetten van de passies’. Zie bijlage.

Op donderdag 2.02.2017 om 20.00u inleidende lezing ‘Je est un autre’ op de vernissage van de gelijknamige tentoonstelling van Filip Bisschop in Ieper zie bijlage.

Zaterdag 19.11.2016 lezing ‘Klinische psychotherapie = Word wie je bent + (Mission impossible)ł’ op de jaarlijkse studiedag ‘Dwingende vrijheid’ van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur in de School of Arts te Gent

Dinsdag 15.11.2016 lezing 'Hoe afstemmen op stemmingsstoornissen vanuit een psychodynamische psychiatrie’ op het najaarssymposium Psychiatrisch Ziekenhuis HH Ieper

Feestelijke boekvoorstelling 'Menin Road Ypernstrasse. Landscape, form and psyche’ en studienamiddag ‘Oorlog als oorzaak. In kunst en psychiatrie’ op donderdag 16 juni 2016 in Ieper

Academiejaar 2016-2017 in kader van permanente vorming vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie van de UGent: opleiding psychoanalytische groepspsychotherapie zie http://www.pevpat.be/node/826

Op zaterdagnamiddag 30 april 2016 organiseren Academie-Noord en de Stichting Psychoanalyse en Cultuur een evenement ‘Sweet violence. Over geweld in creatieve processen’. Kunstenaar Anne-Mie Van Kerckhoven www.amvk.be en Mark Kinet verzorgen allebei een lezing en gaan vervolgens in tweegesprek. Zie http://www.academie-noord.be/news.php?id=62

Donderdag 03-12-2015 Congres Antwerpen Psychoanalyse op haar breedst. Van kliniek tot cultuur

Donderdag 24-09-2015 'Trauma en identiteit'. Tweejaarlijkse studiedag Kliniek St. Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie te Pittem, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie.

Donderdag 25-06-2015 om 19u in de Kliniek Sint- Jozef - Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Feestelijke boekvoorstelling ‘Psychoanalyse als seksuologie? Libido van gesel tot gezel’

Van 25 april 2015 -17 mei 2015 Expo 'Cyborgie' in Paraplufabriek, Nijmegen, geďnspireerd door mijn gelijknamig essay.

Maandag 27-04-2015 van 19.30-21.30 in Kortrijk: ‘Kunst tussen zalf en wonde. In discussie met Alain de Botton’

Dinsdag 2-12-2014 om 19.00u in de Gele Zaal van De Singel Antwerpen Avondlezing in de reeks
Studium Generale onder de titel ‘Van passie voor psychoanalyse tot psychoanalyse van de passie’

Woensdag 26-11-2014 om 19.00u Avondlezing ‘Onzichtbaar en onbegrepen.
Diverse vormen van psychisch lijden’
in AZ OLV van Lourdes Waregem

Dinsdag 20-05-2014 lezing 'Welke hechting past bij onderhuids leed'
Studienamiddag ‘In ver-band met automutilatie: de verwond(er)ing van/naar de hulpverlener'
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper

Woensdag 2-04-2014 om 20.00u lezing ‘Het onbewuste van liefde’
Avondlezing in Kortrijk georganiseerd door Vorming Plus. Hier meer info.

Dinsdag 26-11-2013 tussen 17.00-18.00u interview nav publicatie ‘Psychologie van de kunst. Een abecedarium’
Dagelijks cultuurprogramma ‘Pompidou’ op KlaRa. Meer info.

Zondg 24-11- 2013 Boekvoorstelling ‘Psychologie van de kunst. Een abecedarium’
Met voorwoord van Arnon Grunberg en Paul Verhaeghe en ingeleid door Dominiek Hoens
Galerie Van De Weghe www.galerievandeweghe.be te Antwerpen

Zaterdag 9-11-2013 lezing ‘De (on)zichtbaarheid van de ziel’
Groene Zaal Antwerpse Boekenbeurs http://2013.boekenbeurs.be/auteurspodium/de-onzichtbaarheid-van-de-ziel

Zondag 13-10-2013 Boekvoorstelling ‘Psychopathologie van het hedendaags leven’
Met voorwoord van Paul Verhaeghe en ingeleid door Michel Thys
Boekhandel Limerick www.limerick.be te Gent

Donderdag 3-10-2013 lezing 'In welke zin is psychoanalytische therapie directief’
Studiedag klinische psychotherapie te Roeselare ‘Durven interveniëren’

Podcast Denkgelag SKEPP Gent. Mythes in de psychologie 29/11/2012
SKEPP - Het Denkgelag